• am

Fe'i sefydlwyd yn 2008, ac mae Smida yn gwmni uwch-dechnoleg sy'n integreiddio ymchwil a datblygu ymgynghori datrysiadau awtomeiddio, gweithgynhyrchu, gwerthu, yn ogystal â gwasanaethau ôl-werthu. Mae Smida wedi cael y dystysgrif gofrestru nod masnach mewn Tsieinëeg a Saesneg ac wedi'i thrwyddedu gyda mewnforion ac allforion yn annibynnol. Mae gan aelodau ein tîm craidd i gyd fwy na deng mlynedd o brofiadau diwydiant. Ein cenhadaeth yw dod yn wneuthurwr offer rhagorol trwy gynnal yr egwyddor o 'ddylunio mecanyddol a gweithgynhyrchu cydwybodol', a chreu gwerth i'n cwsmeriaid gyda chynhyrchion o safon a gwasanaethau proffesiynol yn seiliedig ar gydweithrediad ennill-ennill. Gyda'n holl ymdrechion, rydym yn ceisio darparu gwasanaethau cynaliadwy i'n cwsmeriaid.

Darllen mwy